Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Noordoostpolder ondersteunt de gemeenteraad door het onafhankelijk uitvoeren van gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid en de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en uitvoering daarvan. De rekenkamercommissie wil laten zien wat er terecht komt van gemeentelijke beleidsvoornemens. De rekenkamercommissie is objectief en onafhankelijk en bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel.

De bevoegdheden en werkwijze van de commissie liggen vast in verschillende verordeningen en reglementen, die onderaan deze pagina te vinden zijn.

De rekenkamercommissie van Noordoostpolder bestaat uit drie externe leden en drie raadsleden:
De heer J. van Enst (voorzitter)
Mevrouw E.M.L. Fogl (secretaris)
De heer H.A. van der Meulen (lid)
De heer T.J. van Dijk (raadslid)
Mevrouw S. Werkman (raadslid)
Mevrouw S.J. Schrijver (raadslid)

Is er iets waarvan u, als raadslid of burger, denkt dat de rekenkamercommissie dat zou moeten onderzoeken? Geef het door aan de ambtelijk secretaris door een e-mail te sturen aan:  rekenkamercommissie@noordoostpolder.nl

De privacyverklaring kunt u hier lezen:
Privacyverklaring rekenkamercomissies (juni 2018)

De activiteiten van de rekenkamercommissie zijn terug te lezen in de jaarverslagen. Het jaarplan vertelt u wat de rekenkamercommissie komend jaar van plan is.
Jaarverslag 2007 en Onderzoeksplan 2008
Jaarverslag 2008 en Onderzoeksplan 2009
Jaarverslag 2009 en Onderzoeksplan 2010
Jaarverslag 2010 en Onderzoeksplan 2011
Jaarverslag 2011 en Onderzoeksplan 2012
Jaarverslag 2012 en Onderzoeksplan 2013
Jaarverslag 2013 en Onderzoeksplan 2014
Jaarverslag 2014 en Onderzoeksplan 2015
Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016
Jaarverslag 2016 en Onderzoeksplan 2017
Jaarverslag 2017 en Onderzoeksplan 2018
Jaarverslag 2018 en Onderzoeksplan 2019

Jaarverslag 2019 en Onderzoeksplan 2020

Ook zijn alle publicaties  van de rekenkamercommissie digitaal beschikbaar:

Rapport Energiek vooruit (juni 2020)
Onderzoek naar de inzet van de gemeente Noordoostpolder in de energietransitie en de rol van de raad
Rapport Passend Organiseren (april 2020)

Eindrapportage onderzoek Jeugdzorg Noordoostpolder

Onderzoek op instigatie van het burgerpanel.(februari 2019)

Quick scan integriteitsbeleid
Korte verkenning naar de stand van zaken van het integriteitsbeleid van de gemeente Noordoostpolder (juni 2018)

Onderzoek grip op grote projecten
Onderzoek naar de besluitvorming, sturing en verantwoording bij grote projecten (december 2017)

Stand van zaken uitvoering aanbevelingen HVC
Vervolgonderzoek naar het effect van het eerste onderzoek naar HVC uit 2014 (maart 2017)

Rekenkamercommissie Noordoostpolder de straat op, notitie Spotdag
Factsheet Spotdag
Kort onderzoek naar hoe gebruikersvriendelijk burgers worden benaderd via (formulieren op) de website. (maart 2017)

Subsidies in Noordoostpolder
Over de definiëring en omvang van de subsidiestromen, het beleid en proces rondom subsidieverstrekking en de rol van de raad (december 2016).

Koersen naar het Cultuurbedrijf
Onderzoek naar informatievoorziening en besluitvorming (maart 2016)

Digitale dienstverlening in de gemeente Noordoostpolder
(juni 2015)

Lokaal onderzoek HVC
Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC.

Gezamenlijk onderzoek HVC
Gezamenlijk onderzoek HVC door 17 rekenkamer(commissie)s (maart 2014)
Bijlagen bij rapport gezamenlijk onderzoek.

Re-integratiebeleid en -uitvoering in Noordoostpolder.
Ruimte voor verbetering, in een veranderde context (januari 2014)

WMO in de Noordoostpolder
Een onderzoek naar de uitvoering van de WMO (november 2013)

Trots op de toren
Een onderzoek naar de ontwikkeling van de Poldertoren in Noordoostpolder (december 2012)

Handhaving op orde
Een onderzoek naar het handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder en de uitvoering daarvan (oktober 2012)

Op Goede grond(en)
Een onderzoek naar het grondbeleid van de gemeente Noordoostpolder (april 2012)

Doorwerking doordacht
Onderzoek naar de doorwerking van rekenkamer aanbevelingen in de gemeente Noordoostpolder (september 2011)
Bijlageboek rapport doorwerking doordacht

Integraal gebiedsgericht werken, samen werken aan samen leven
Een onderzoek naar de effecten van integraal gebiedsgericht werken in gemeente Noordoostpolder (maart 2011)

Juridische kwaliteit gewogen
Een onderzoek naar de juridische kwaliteitszorg van de gemeente Noordoostpolder (september 2010)

Emmeloord centrum centraal
Onderzoek naar de financiële beheersing van het centrumplan Emmeloord (augustus 2009)

Beheer op polderpeil
Onderzoek naar beheer en onderhoud van de openbare ruimte (juni 2009)

Groot worden in Noordoostpolder
Een evaluatie van het grondbeleid (oktober 2008)

De onderzoeker onderzocht
Vier jaar rekenkamercommissie Noordoostpolder (juni 2008)

In goede banen geleid?
Onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Noordoostpolder (december 2007)

Van goed naar beter
Onderzoek naar de stand van zaken van de kwaliteit van de dienstverlening (mei 2007)

Projectmatig werken in Noordoostpolder: in control?
Onderzoek naar het projectmatig werken (november 2006)

Inkoopbeleid gemeente Noordoostpolder
Het inkoopbeleid in Noordoostpolder doorgelicht (april 2006)

Niet voor NOP
Een onderzoek naar de kostendekkendheid van leges in Noordoostpolder (juli 2005) 

Reglementen

Verordening op de Rekenkamercommissie

Reglement van Orde

Onderzoeksprotocol

Werkwijze Rekenkamercommissie

Vergoedingen Rekenkamercommissie