VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
Datum: 29-01-2018 19:30 uur


Kamer 63
19.00 uur 0
19.30 uur 0
19.30 uur 1
19.30 uur 2
19.30 uur 4
20.00 uur 2
20.45 uur 3
21.15 uur 4
21.30 uur 2
22.00 uur 0
Algemene bijlage
00 Vergaderschema RTG's 29 januari 2018 (pdf, 57.64 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage