Vergaderingen Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken op 24 juni 2019