Vergaderingen Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken op 24 juni 2019

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.