VergaderingVergadering van Commissie Bestuur, Financien en Economische zaken
Datum: 28-09-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: T.P.R. Groen
0
1
1
0
6
2
0
Algemene bijlage
Vergaderschema Cie 2020-09-28 (pdf, 93.11 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage