VergaderingVergadering van Commissie Samenlevingszaken
Datum: 06-11-2017 19:00:00 uur


Raadzaal
19.00 uur 0
19.00 uur 1
19.00 uur 2
19.45 uur 2
20.45 uur 2
21.45 uur 12
21.55 uur 3
22.00 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage