VergaderingVergadering van Commissie Samenlevingszaken
Datum: 03-12-2018 19:30 uur


Kamer 83
19.30 uur 0
0
19.30 uur 1
19.30 uur 3
19.50 uur 5
20.10 uur 4
21.15 uur 2
21.45 uur 1
0
Algemene bijlage
Vergaderschema Commissies 3 december 2018 (pdf, 56.62 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage