VergaderingVergadering van Commissie Woonomgeving
Datum: 12-01-2010 19:30 uur


Raadzaal
1
1
1
1
1
1
1
Algemene bijlage
Agenda commissie Woonomgeving avondvergadering 12 januari 2010.doc (doc, 44,00 KB)
Agenda commissie Woonomgeving middagvergadering 12 januari 2010.doc (doc, 40,00 KB)
Notulen commissievergadering Woonomgeving 12 januari 2010 (avondvergadering).doc (doc, 329,50 KB)
Notulen commissievergadering Woonomgeving 12 januari 2010 (middagvergadering).doc (doc, 124,00 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage