VergaderingVergadering van Commissie Woonomgeving
Datum: 02-10-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
1
2
7
2
0
Voorzitter: Y.M. Mahmoud
Griffier: I. Cornelissen
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage