VergaderingVergadering van Commissie Woonomgeving
Datum: 11-06-2013 20:00 uur


Raadzaal
0
1
1
0
3
2
2
2
3
1
8
2
2
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage