VergaderingVergadering van Commissie Woonomgeving
Datum: 18-04-2017 19:30 uur


Raadzaal
19.00 uur 0
19.30 uur 0
19.30 uur 1
19.30 uur 3
2
19.30 uur 2
19.35 uur 2
20.15 uur 0
Algemene bijlage
Vergaderschema RTG d.d. 18 april 2017. (pdf, 55,71 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage