VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-12-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
0
1
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage