VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-11-2012 15:00 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
0
4
1
2
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage