VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-09-2012 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
2
1
1
3
3
2
1
2
3
2
3
1
3
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage