VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-02-2012 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A. van der Werff
Griffier: R.F. Wassink
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage