VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-01-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
2
2
1
2
6
3
3
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage