VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-04-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
0
2
2
0
Voorzitter: A. van der Werff
1
4
10
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage