VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-03-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
2
2
1
7
9
1
5
1
2
2
2
1
1
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage