VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-06-2013 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
3
2
2
3
1
8
4
2
2
6
2
2
3
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage