VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-02-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
0
0
1
2
2
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage