VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-05-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
3
3
7
14
1
7
4
4
4
2
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage