VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-10-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
2
2
4
17
1
1
1
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage