VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-12-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
2
1
0
0
6
4
3
4
1
3
17
1
3
5
4
5
2
3
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage