VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-09-2013 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
1
0
0
2
8
3
4
3
6
2
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage