VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-11-2014 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
1
0
2
2
1
1
2
16
4
5
2
9
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage