VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-05-2014 19:30 uur


Raadzaal
0
0
4
0
1
0
0
3
2
4
6
3
1
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage