VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-06-2014 13:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
1
0
2
5
3
3
1
3
2
5
9
4
2
1
8
7
4
1
4
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage