VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-06-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
0
0
1
0
1
5
3
3
3
2
3
1
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage