VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-03-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
1
0
1
2
6
1
5
4
2
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage