VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-01-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
1
0
0
2
3
4
1
3
2
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage