VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-04-2015 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
1
0
1
3
3
4
1
5
1
1
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage