VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 05-10-2015 19:30 uur


Raadzaal
1
1
0
1
0
1
3
2
4
2
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage