VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-11-2015 13:30 uur


Raadzaal
0
1
0
1
0
4
4
3
3
13
15
5
4
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage