VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-12-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
1
2
0
1
1
0
3
1
3
2
2
2
2
2
4
2
1
3
2
7
3
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage