VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-11-2016 13:30 uur


Raadzaal
0
1
0
1
1
0
3
3
4
7
2
1
3
8
13
12
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage