VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-05-2016 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
1
1
0
9
2
6
4
5
4
3
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage