VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-07-2016 13:30 uur


Raadzaal
0
1
0
1
2
0
5
2
16
5
3
0
4
10
13
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage