VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-11-2017 14:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
1
1
1
4
16
14
3
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage