VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-10-2017 21:15 uur


Raadzaal
0
1
0
1
1
1
1
2
7
0
1
2
4
1
4
5
3
4
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage