VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-04-2017 21:00 uur


Raadzaal
21.00 uur 0
1
0
1
1
3
2
2
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage