VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2017 21:30 uur


Raadzaal
0
1
0
0
1
1
1
3
1
3
4
13
4
3
3
6
2
4
8
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage