VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-01-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
1
1
0
2
2
1
10
1
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage