VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-09-2017 21:45 uur


Raadzaal
Voorzitter: A. van der Werff
0
0
0
1
1
0
2
1
1
2
9
1
1
10
3
3
1
2
5
2
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage