VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-06-2017 21:15 uur


Raadzaal
0
1
0
1
1
3
3
2
5
7
4
2
7
3
7
11
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage