VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-10-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
1
1
0
1
0
1
5
2
3
2
3
3
4
2
1
2
3
8
2
7
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage