VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-02-2018 19:30 uur


Raadzaal
0
1
0
1
1
2
3
3
2
2
1
19
5
4
4
3
2
4
2
4
4
1
1
1
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage