VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-06-2018 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: A. van der Werff
Griffier: R.F. Wassink
19.00 tot 19.30 uur 0
19.00 tot 19.30 uur 1
19.00 tot 19.30 uur 2
19.00 tot 19.30 uur 3
19.00 tot 19.30 uur 3
19.00 tot 19.30 uur 4
19.00 tot 19.30 uur 7
19.00 tot 19.30 uur 3
19.00 tot 19.30 uur 3
19.00 tot 19.30 uur 3
19.00 tot 19.30 uur 4
19.00 tot 19.30 uur 8
19.00 tot 19.30 uur 2
19.00 tot 19.30 uur 1
19.30 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage