VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-10-2018 19:00 uur


Raadzaal
1
6
2
2
2
5
3
0
19.15 uur 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage