VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-06-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A. van der Werff
Griffier: R.F. Wassink
0
Griffier: D. Kattenberg
1
0
Griffier: R.F. Wassink
1
2
1
3
11
2
1
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage