VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-07-2018 13:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: A. van der Werff
Griffier: R.F. Wassink
13.30 uur 0
1
0
1
1
1
3
7
2
31
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage